Hur vi hanterar personuppgifter

Behandling av personuppgifter – information om Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) kallad GDPR.

Profva Kläder AB är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som hanteras i samband med de tjänster som vi under varumärket ”eriks” tillhandhåller våra kunder. Som kund måste du lämna personuppgifter till oss för att vi ska kunna utföra de tjänster du önskar.

För att säkerställa att vår verksamhet i alla delar överensstämmer med GDPR och för att våra kunder ska känna sig trygga och ha kontroll på de personuppgifter de lämnar till oss arbetar vi efter följande rutiner.

Vi behandlar personuppgifterna för att kommunicera med våra kunder kring marknads och produkterbjudande, hantera kundbeställningar och för att utföra och administrera tjänster till våra kunder och för att tillvarata kundernas intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Uppgifterna behandlas för att fullgöra det avtal du ingår med oss genom att beställa våra tjänster.

Personuppgifter som hanteras av Profva Kläder AB gallras löpande och raderas när de inte längre behövs för vår verksamhet och för de ändamål de har insamlats. Om du begär att vi ska radera dina uppgifter kommer dessa att raderas inom fem arbetsdagar från din begäran inkom.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Profva Kläder AB som du har lämnat personuppgifter till och om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att begära att inte få utskick av nyheter, erbjudanden och marknadsinformation från oss. Du kan då skicka en begäran till: butiken(at)erikslimhamn.se eller klicka på de ”avregistrera”-länkar som finns längst ner i alla e-postutskick. Du kan även kontakta oss på denna adress om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.